Jaunciema gatve 19 | Rīga, LV - 1024 | +371 67545132

  • Seguma atjaunošana – seguma izlīdzināšanas darbi un virskārtas izbūve.
  • Planēšana/profilēšana bez materiāla iestrādes.
  • Seguma remonts - planēšana/profilēšana ar jauna materiāla iestrādi.
  • Apauguma noņemšana nomalēm.
  • Seguma pārbūve – vecā seguma demontāža, minerālmateriālu seguma apakškārtas un virskārtas izbūve 30cm biezumā (no ~ 25,00 EUR/m2)