Jaunciema gatve 19 | Rīga, LV - 1024 | +371 67545132

Darba nosaukums Apraksts Cena EUR/m2 bez PVN RĪGĀ Cena EUR/m2 bez PVN Rīgas rajonā
Asfalta seguma bedrīšu remonts Ar karsto asfaltu pēc pilnas tehnologijas 30,00 35,00
Asfalta seguma bedrīšu remonts Ar karsto asfaltu pēc nepilnas tehnoloģijas 25,00 30,00